19 mei 2024

Voor Ligplaatsen & Passanten:  Bel 06 44 32 67 22

       

 

Heerenbaai

Jachtclub Schiedam werd op 22 oktober 1927 als vereniging opgericht door de heren Dagevos, Melchers en Jurgens als ‘Watersportvereniging Schiedam’ in de Wilhelmina haven ( ook wel ‘Oude Spuihaven’ genoemd).

De doelstelling was ‘Watersport bevorderen door het houden van clubtochten en het organiseren van onderlinge wedstrijden’.

In 1928 werd de vereniging ook eigenaar van de haven en de opstallen nadat ze die hadden overgenomen van de gebroeders La Roy. Door de financiële crisis  in de jaren 20 was het al moeilijk om rond te komen en men mag dus aannemen dat de eerste leden van de vereniging bestonden uit mensen van gegoede stand zoals artsen, notabelen of eigenaren van werven.

Een tikkeltje elitair en daarom ontstond ook de naam ‘Heerenbaai’. 

Clubhuis

In de jaren daarna groeide de vereniging gestaag en werd er in 1934 een nieuw clubhuis gebouwd. Tijdens de oorlogsjaren lag de ontwikkeling van de vereniging stil, verdween een derde van de leden en werd de haven voornamelijk bevolkt door vissersboten.

Het clubgebouw werd ook tot twee maal toe gevorderd door bezettingsautoriteiten als verblijfsplaats voor een leger onderdeel. In 1943 werd de haven getroffen door een serie bommen met als resultaat de vernieling van 51 palen en het toegangshek en forse beschadigingen aan een aantal vlotten en de bergloods.

 

foto-geschiedenis

Spuihaven

In de jaren die volgden werd de haven provisorisch opgeknapt en ging de vereniging weer opbloeien. Vele tochten, wedstrijden en regatta’s werden er georganiseerd.

Tijdens de watersnoodramp in 1953 kwamen de vereniging en het clubhuis er ook niet ongeschonden uit. Er was veel schade op het terrein en men moest diep in de buidel tasten om dit te herstellen.

De verhuizing van de vereniging naar de nieuwe Spuihaven (de huidige plaats) vond plaats in de jaren 1957-1958 vanwege een herindeling van de Wilhelminahaven door de gemeente Schiedam. 

 

fot-kraan

Jachthaven Schiedam

Aangezien de zeezeilers vanuit andere landen niet wisten wat te doen met de naam ‘Watersportvereniging Schiedam’, omdat dit voor hen onuitspreekbaar was, werd in 1959 besloten de naam te wijzigen in ‘Jachtclub Schiedam’.

In 1967 beschikte de club over 70 schepen (voornamelijk zeilschepen) en 100 stemgerechtigde leden. In de jaren ’90 werd vooral veel geïnvesteerd in onderhoud en vervanging van de steigers en het clubgebouw.

Dit heeft geresulteerd in een hedendaagse vereniging met een mooi clubgebouw en goede faciliteiten.