schermafbeelding-2018-12-28-om-22-10-07

21 maart 2023

Voor Ligplaats & Info: 06 44 32 67 22

       

 

Heerenbaai

De Jachtclub Schiedam werd als vereniging opgericht door Hr. Dagevos, Hr. Melchers en Hr. Jurgens op 22 oktober 1927 als ‘Watersportvereniging Schiedam’ in de Wilhelmina haven ( ook wel ‘Oude Spuihaven’ genoemd).

Het had de doelstelling ‘Watersport te bevorderen door het houden van clubtochten en organiseren van onderlinge wedstrijden’.

In 1928 werd de vereniging ook eigenaar van de haven en de opstallen nadat ze die hadden overgenomen van de gebr. La Roy. Door de financiële crisis  in de jaren 20 was het al moeilijk  om rond te komen en men mag dus aannemen dat de eerste leden van de vereniging bestonden uit mensen van gegoede stand zoals artsen, notabelen of eigenaren van werven.

Een tikkeltje elitair en daarom ontstond ook de naam ‘Heerenbaai’. 

Clubhuis

In de jaren daarna groeide de vereniging gestaag en werd er in 1934 een nieuw clubhuis gebouwd. Tijdens de oorlogsjaren lag de ontwikkeling van de vereniging stil, verdween een derde van de leden en werd de haven voornamelijk bevolkt door vissersboten.

Het clubgebouw werd ook tot twee maal toe gevorderd door bezettingsautoriteiten als verblijfsplaats voor een leger onderdeel. In 1943 werd ook de haven getroffen door een serie bommen met als resultaat vernieling van 51 palen, toegangshek en forse beschadigingen aan een aantal vlotten en bergloods.

 

foto-geschiedenis

Spuihaven

In de jaren die volgden werd de haven provisorisch opgeknapt en ging de vereniging weer opbloeien. Vele tochten, wedstrijden en regatta’s werden er georganiseerd.

Tijdens de watersnoodramp in 1953 kwamen ook de vereniging en het clubhuis er niet ongeschonden uit, was er veel schade op het terrein en moest men diep in de buidel tasten om dit te herstellen.

De verhuizing van de vereniging naar de nieuwe Spuihaven (huidige plaats) vond plaats in de jaren 1957-1958 vanwege een herindeling van de Wilhelminahaven door de gemeente Schiedam. 

 

fot-kraan

Jachthaven Schiedam

Aangezien de zeezeilers vanuit andere landen niet wisten wat te doen met de naam ‘Watersportvereniging Schiedam’, voor hen onuitspreekbaar, werd in 1959 besloten de naam te wijzigen in ‘Jachtclub Schiedam’.

In 1967 beschikte de club over 70 schepen (voornamelijk zeilschepen) en 100 stemgerechtigde leden. In de jaren ’90 werd vooral veel geïnvesteerd in onderhoud en vervanging van steigers en clubgebouw.

Dit heeft geresulteerd in een hedendaagse vereniging met een mooi clubgebouw en faciliteiten.